BT 

NOC Ağ Operasyon Merkezi Kurulumu

Ağ Operasyon Merkezi Kurulumu

Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System-NMS) ile entegre çalışarak NOC izleme kapasitesi sunacak bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

Alarm yönetimini merkezileştirmek: Çeşitli ağ cihazları tarafından üretilen alarmların kolay erişim ve hızlı aksiyon alma gibi işlemleri kolaylaştırmak için merkezi bir sistemde toplanması önemlidir. Alarmlar erişilebilirlik istatistikleri, cihaz hata toleransı gibi performans ölçümleri, hatalar ve retler, donanım eşik değerleri, syslog mesajları ve SNMP trap gibi denetim verilerini kapsar.

Alarm yönetimi alarmları karşılaştırmak, false positive’leri elemek, alarm geçmişini izlemek ve alarm paternlerinden anlam çıkarmak gibi kritik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için merkezi bir düzeyde toplanması ve alarmların eş zamanlı olarak alınması gerekmektedir.

Ağ Bileşenlerini Gruplamak: Farklı modellerde ve farklı versiyon ve markalara sahip farklı lokasyonlardaki donanımların olduğu bir sistemde ağ sorunlarının anlaşılması zorlaşmaktadır. Cihazların mantıksal olarak gruplanması yöntemiyle bu bileşenlerin ayrı ayrı izlenmesi yerine grup olarak izlenmeleri sağlanabilir.  Statik grup modelinde ağ düğümleri manuel olarak eklenirken, dinamik grup modeli daha önceden belirlenmiş kurallara göre cihazların eklenmesini, son olarak yuvalanmış gruplar ise grup içinde grup seçeneğini sunmaktadır. Gruplama durumun mantıksal olarak anlaşılabilmesini sağlar, ayrıca üst-alt düğüm (parent-child node) bağıntılarını kurarak yanlış alarmların elenmesini ve arızalı bir cihazın kendisine bağımlı olan bileşenlere etkisini belirlemeye yardımcı olur.

Network Tanılama Verilerinin Görüntülenmesi: Ağa ait canlılık ve performans bilgilerinin zamanında elde edilmesinin yanında bunlardan hızlı bir şekilde anlamlı veriler çıkarılması önemlidir. Bu durumda her yerden ulaşılabilir olan ve istenilen şeyi en ihtiyaç duyulan zamanda görebilmek gibi özellikler sunan web tabanlı kontrol panelleri daha kullanışlı görülmektedir. Ayrıca kullanışlı bir kontrol paneli aşağıda listelenen verilerle ilgili önceliklendirmeye de olanak sağlayabilmelidir:

– En çok hangi ara yüzler maksimum kullanımda?
– Trafik yönünden üst sıralarda olan ara yüzler hangileri?
– Yanıt süreleri, paket kaybı, CPU yükü ve hafıza kullanımı açısından hangi düğümler üst sıralarda?
– O gün için üst sıralardaki hatalar ve retler neler?

Cihaz Topolojisini Haritalandırma: Bu yöntem, ağ topolojisinin coğrafi bir haritasını çıkarır. Bu coğrafi harita hangi cihazların ulaşılabilir olduğunu izlemeyi kolaylaştıracaktır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar:

– Ağ düğümlerinizi keşfedin (ağ cihazları, arayüzler ve sunucular gibi)
– Ağ konumunuz, veri merkezi ya da fiziksel lokasyon gibi herhangi bir özel harita üzerine ağ düğümleriniz yerleştirin.
– Ağ bileşenlerinizi hem fiziksel hem de sanal linklerin grafiksel bir gösterimi için ARP tablosu verilerine göre bağlayın.

Ağ yönetimi yazılımı hem 2. Katman (MAC adres düzeyinde) hem de 3. Katman (IP adres düzeyinde) ağ haritası çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle hangi sitenin ya da hangi düğümün devre dışı olduğunu aynı zamanda daha ileriki safhalardaki nedenlerinin araştırılmasını sağlar. Tüm bu nedenlerden dolayı ağ haritalandırma başarılı bir NOC sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir.

Ağ Yönetimi Platformlarının Birleştirilmesi: Yönetim platformlarının birleştirilmesi zaman ve maliyet harcamalarının düşürülmesini sağlamakta ve NOC fonksiyonlarının kapsamlı olarak görüntülenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sistem aynı zamanda ağ yapılandırma yönetimi, sistem yönetimi ve sanallaştırma yönetimi gibi modüllerle de uyumlu çalışmalıdır. Ağ performansını izleme verilerine tek bir cihaz üzerindeki tek bir platformdan ulaşabilme NOC yöneticisine büyük kolaylık sağlamaktadır. Uygun bir kontrol paneli de ağ cihazlarının performansını ve ağ hizmet kesintisine neden olan düğümleri hızlıca saptamayı kolaylaştırmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir