BT 

NOC Seçenekleri ve Çözümleri

Ağ Operasyon Merkezi (Network Operations Center – NOC)

Ağ Operasyon Merkezi bir kurumun iş ağının tekniker ve mühendisler tarafından gece gündüz izlendiği ve sorunlarının giderildiği Ağ Yönetimi Sistemine bağlı olarak çalışan fiziksel altyapıya sahip bir merkezdir. Ağ yönetim Sistemi kuruma ait donanımların ve ağ üzerindeki trafiğin durumunu takip etmektedir. Ayrıca entegre alarm sistemi, kaynak yönetimi, hataları ele alma, hizmet kalite yönetimi ve entegre dispatching sistemi gibi özelliklere sahiptir. NOC ekibi sistemde aksaklığa neden olacağını düşündükleri bir anormallik tespit ettiklerinde sorunu çözmek ya da üst seviye analistlere bildirmek gibi görevleri yerine getirir.

NOC, gece gündüz kesintiye uğramadan sürekli hizmet verilmesini gerektiren ağ servisleri için 7/24 izleme hizmeti sunarak her an sağlıklı çalışan bir sistemi olanaklı kılmaktadır. Bunun için ağ üzerinde çalışan kritik önemdeki cihaz ve servislerin çökme gibi arızalar vermemesi sağlanmalıdır.  Ağ hareketliliğindeki paternleri algılayarak sorunların tehdite dönüşmeden önce tespit edilmesi ve problemlere işaret eden göstergelerin düzeltilmesi proaktif önleme tekniğinin uygulanması ile gerçekleşmektedir. NOC aynı zamanda BT güvenliği, sanal altyapı ve sistem yönetimi gibi önemli servisler için de izleme hizmeti sunmaktadır.

NOC Servis Seçenekleri

NOC servisi genel olarak yaygın görülen ağ sorunlarına çözüm olarak yapılandırılmaktadır, ancak NOC servisinin tam anlamıyla verimli çalışabilmesini sağlayacak olan özellik proaktif yaklaşımdır.

Reaktif NOC: Ağı gece gündüz izleme ve sorun çıktıkça müdahale etme gibi aşamaları kapsayan reaktif NOC modeli hizmetin kesintiye uğramasını ve iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. BT ekibinin kurumun ağ sistemlerini sürekli koruma ve çıkan sorunları önlemede sorun yaşadığı bir durumda basit bir reaktif NOC servisi kurulması faydalı olacaktır.

Proaktif NOC: Bu modelde ağ sadece manuel olarak izlenmekle kalınmayıp aynı zamanda otomatik yazılım izleme ve Root Cause Analytics tekniklerini kullanarak verilerinizdeki trendleri tanımlama ve analiz işlemlerini de gerçekleştirir. Böylelikle her bir bulgunun nedenini ayrı ayrı araştırmak yerine ağdaki problemlerin ana nedeni proaktif olarak bulunmaya çalışılarak bütüncül bir verimlilik sağlanması amaçlanmaktadır. Proaktif NOC’un sunduğu esneklik işle ölçeklenebilir bir yapıya sahip olduğu için büyümeye de olanak sağlamaktadır.

SOC ile Entegre Proaktif NOC: Bu NOC servisi ağı manuel izleme, otomatize yazılımsal izleme ve Kök Neden Analizi (Root Cause Analytics)  yöntemlerinin yanı sıra erişim kontrol yönetimi sızma girişimleri ve tehdit istihbaratı hizmetlerini sunan entegre SOC sisteminden de yararlanarak saldırıları engelleme ve tehditleri azaltma gibi servisleri de sunmaktadır.

NOC’un Çözüm Sunduğu Sorunlar

Ağ Hizmet Kesintisi: Donanım hataları, insan kaynaklı hatalar, cihaz yapılandırma değişikliği, enerji kesintisi, doğal afetler veya kasıtlı saldırılar gibi etkenlerden dolayı meydana gelen ve ağ hizmetlerini kesintiye uğratan veya zayiata neden bir olaydır. Hizmetin kesintiye uğraması maddi kayba ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilmektedir.

Düşük Performans: NOC; zararlı yazılım, yüksek trafik, eski veya bozuk çalışan bir ekipman veya yanlış ağ yapılandırması gibi nedenlerden kaynaklanan ağ trafiğindeki yavaşlamalar ve gecikmeler gibi sorunların bu etkenlerden hangisinden kaynaklandığını tespit etmeye yardımcı olur.

Tanılama Eksikliği: Birçok ağ cihazının birlikte çalıştığı kurumlarda sorunların nerden kaynaklandığını saptamak zorlaşabilir. Uygun bir tanılama sisteminin uygulanmadığı durumlarda sorunlar tespit edilmemiş bir şekilde kalabilir.

Kök Neden Analizi Eksikliği: Bir sorunun neden kaynaklandığını bulma süreci olarak tanımlanan Kök Neden Analizi yöntemi olmaksızın ağda ortaya çıkan problemler sadece teşhis edilebilmekte önlenememektedir. Bu da belirtilerin sürekli olarak tekrarlamasına ve kaynakların boşa harcanması neden olmaktadır.

Güvenlik Tehditleri: Kurumları hedef alan siber saldırıların son yıllarda gittikçe artması ve ağ hizmetlerinin kuruma sızmak için bir giriş noktası olarak kullanılması nedeniyle erişim kontrollerinin yönetimi ve şüpheli ağ trafiğinin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Erişim kontrolü ve ağ trafiğinin izlenmesi anormal ağ hareketliliği ve olası güvenlik ihlallerini tanımlamaya da yardımcı olmaktadır.

Alarm Kalabalığı: Birçok kullanıcıya sahip geniş bir ağa sahip olan bir kurumda yüksek sayıdaki alarmlar ağ trafiğinin yönetimini zorlaştırabilir, aynı zamanda ağ ve sistem hatalarına ve güvenlik ihlallerine neden olabilir.

Uzmanlık Eksikliği: Ağ yönetimi yüksek bir uzmanlık seviyesini gerektirdiği için anormal aktivitelerin daha büyük problemlere evrilmeden elenmesini sağlayacak deneyimli uzmanlara ihtiyaç duymaktadır.

Gereğinden Fazla Zaman Harcanması: Zayıf tanılama, kök neden analizi ve düşük uzmanlık gibi etkenlerden dolayı NOC ekibi ağ sorunlarını teşhis etme ve izleme gibi temel işlemler için gereğinden fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır.

Uyumluluk: NOC uyumluluk gereksinimlerinin yerine getirilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir