Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) Teknolojisinde Güvenlik

Günlük hayatta kullanılan çevrimiçi eşyalardan altyapıları kontrol eden otomatize sistemlere kadar dünya çapındaki milyarlarca fiziksel cihazın internete bağlanabilmesini ve veri alıp iletmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti mimarisi önümüzdeki yıllarda yayılımını arttırması beklenen yeni bir teknoloji. Akıllı evler gibi kullanıcıların özel alanlarında veya akıllı şehir sistemleri gibi kritik altyapılarda uygulama alanı bulan Nesnelerin İnterneti teknolojisinin güvenliği büyük önem taşımaktadır. Güvenlik boyutu çok fazla hesaba katılmadan geliştirilen IoT sistemlerinin sahip olduğu açıklıkların 2018 yılı için OWASP Top 10 sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Zayıf, Tahmin edilebilir veya Sabit Kodlanmış Parolalar: Firmware içinde backdoor veya sistemlere yetkisiz erişime izin veren client uygulamaları gibi risk bileşenlerini kapsayan kaba kuvvet saldırıları ile kolayca kırılabilecek, halka açık veya değiştirilemez giriş bilgilerinin kullanımı

2- Güvensiz Ağ Servisleri: Cihaz üzerinde çalışan; internete açık; verinin gizliliği bütünlüğü ve erişilebilirliğini riske atan veya yetkisiz uzaktan erişime izin veren gereksiz ya da güvensiz ağ servisleri.

3- Güvensiz Ekosistem Arayüzleri: Cihazın dış ortamındaki ekosisteminde cihazın veya ilgili bileşenlerinin saldırıya uğramasına neden olabilecek güvensiz web, arka uç API, bulut veya mobil sistem arayüzleri. Bu arayüzlerle ilgili başlıca güvenlik sorunları kimlik doğrulama/yetkilendirme mekanizmasının eksikliği, zayıf şifreleme ya da şifrelemenin hiç uygulanmaması, girdi ve çıktıların filtrelemeden geçirilmemesi.

4- Güvenli Güncelleme Mekanizmasının Eksikliği: Cihazı güvenli bir şekilde güncelleme yetisinin eksikliği. Bu zafiyet; cihaz üzerinde firmware geçerliliğini kontrol etme mekanizmasının olmaması, güvenli gönderim ilkesinin uygulanmamış olması(verinin transfer halindeyken şifresiz iletimi), anti-rollback mekanizmasının eksikliği ve güncellemelerden kaynaklanan ve güvenlikle ilgili olan değişiklikleri bildirim sisteminin olmaması gibi riskleri kapsar.

5- Güvensiz veya Kullanımdan Kaldırılmış Bileşenler: Cihazın ele geçirilmesine neden olabilecek kullanım dışı ya da güvensiz yazılım bileşenlerinin veya kütüphanelerinin kullanımı. Bu zafiyetin içerdiği riskler arasında işletim sistemi platformlarının güvensiz bir şekilde özelleştirilmesi ve saldırıya uğramış bir tedarik zincirinden alınan üçüncü parti yazılım ve donanım bileşenleri sayılabilir.

6- Yetersiz Mahremiyeti Koruma Tedbirleri: Kullanıcının kişisel bilgilerinin cihaz üzerinde veya ekosistemde güvensiz, uygunsuz ya da kullanıcıdan izin alınmadan kullanılacak şekilde saklanması

7- Güvensiz Veri Transferi ve Depolaması: Ekosistemde herhangi bir yerde durağan haldeki, iletim halindeki veya işletilir durumdaki hassas verinin şifrelenmemiş olması veya erişim kontrollerinden yoksun olması

8- Cihaz Yönetimi Eksikliği: Varlık yönetimi, güncelleme yönetimi, güvenli devre dışı bırakma, sistem izleme(monitoring) ve yanıt kabiliyetlerini kapsayan ve cihazın üretim aşamasında yüklenen kritik güvenlik desteklerinin eksikliği

9- Güvensiz Default Ayarlar: Güvensiz varsayılan ayarlar ile gelen sistemler ya da cihazlar, bunun yanı sıra operatörlerin konfigürasyonlarda yapacakları değişiklikler için kısıtlama uygulamak gibi önlemlerle sistemi daha güvenli kılma ilkesinin eksikliği

10- Fiziksel Sıkılaştırma Eksikliği: Siber suçlulara uzaktan saldırı veya cihazın kontrolünü ele geçirme gibi ileriki saldırı safhalarında kolaylık sağlayacak hassas bilgileri elde etmelerine neden olacak fiziksel sıkılaştırma ölçümlerinin eksikliği

Kaynak:

OWASP IoT Top 10 2018

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir