DAMGA – CHAR ASCII Karakterlerin Kod Listesi

Bu bölümde DAMGA  (CHAR) Fonksiyonunun ürettiği KOD (CODE) Fonksiyonu ile de sayısal değerini aldığımız  ASCII karakterlerinin listesini  aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

ASCII Kontrol Karakterleri ASCII Yazdırılabilir Karakterler Genişletilmiş ASCII Karakterler
Karakter Sembolü
1 BOŞ
2 SOH
3 STX
4 ETX
5 EOT
6 ENQ
7 ACK
8 BEL
9 BS
10 ENTER
11 LF
12 VT
13 FF
14 CR
15 SO
16 SI
17 DLE
18 DC1
19 DC2
20 DC3
21 DC4
22 NAK
23 SYN
24 ETB
25 CAN
26 EM
27 SUB
28 ESC
29 FS
30 GS
31 RS
127 US
Karakter Sonuç
32 space
33 !
34
35 #
36 $
37 %
38 &
39
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
61 =
62 >
63 ?
64 @
65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 V
87 W
88 X
89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
117 u
118 v
119 w
120 x
121 y
122 z
123 {
124 |
125 }
126 ~
Karakter Sonuç
128
130
131 ƒ
132
133
134
135
136 ˆ
137
138 Š
139
140 Œ
145
146
147
148
149
150
151
152 ˜
153
154 š
155
156 œ
158
159 Ÿ
161 ¡
162 ¢
163 £
164 ¤
165 ¥
166 ¦
167 §
168 ¨
169 ©
170 ª
171 «
172 ¬
174 ®
175 ¯
176 °
177 ±
178 ²
179 ³
180 ´
181 µ
182
183 ·
184 ¸
185 ¹
186 º
187 »
188 ¼
189 ½
190 ¾
191 ¿
192 À
193 Á
194 Â
195 Ã
196 Ä
197 Å
198 Æ
199 Ç
200 È
201 É
202 Ê
203 Ë
204 Ì
205 Í
206 Î
207 Ï
208 Ğ
209 Ñ
210 Ò
211 Ó
212 Ô
213 Õ
214 Ö
215 ×
216 Ø
217 Ù
218 Ú
219 Û
220 Ü
221 İ
222 Ş
223 ß
224 à
225 á

Sık Kullanılan Enter Karakter formülü CHAR(10) türkçesi KOD(10) olarak kullanabilirsiniz.

Kaynak : https://theasciicode.com.ar

DAMGA – CHAR ASCII Karakterlerin Kod Listesi” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir