Netsparker Nedir ve Ne Amaçla Kullanılır?

Netsparker bir web uygulaması güvenlik tarayıcısı olarak web uygulamalarında var olan açıklıkları tespit etmek için yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır.

Kullanıcıların hassas bilgilerini işleyen web uygulamalarının güvenlik testlerinin yapılması şirketlerin iç ve dış kaynaklarının korunması için büyük önem arz etmektedir. Kurumların internet uygulamalarındaki zafiyetler ve açıklıklar saldırganların iç ağlara sızması için ortam sunmaktadır. Web sunucu uygulamalarının karmaşık bir yapıya sahip olması ve veri tabanı uygulamalarının kod enjeksiyon saldırılarına potansiyel olarak açık olmasının yanı sıra güvenlik göz önünde bulundurularak yazılmayan kodlar kurumu çeşitli saldırılara maruz bırakabilmektedir. Özellikle kullanıcıdan girdi alan ve arka planda kod çalıştırıp veri tabanıyla etkileşime geçen uygulamalar web ataklarını kolaylaştırmaktadır. Hem çok çeşitli konfigürasyonlara ve servislere sahip olmaları hem de kullanıcı izinlerinin çeşitliliği web uygulamalarının atak vektörünü zenginleştirmektedir. Web güvenlik zafiyetlerinin oluşmasında ağ katmanından çok uygulama katmanındaki ve HTTP protokolündeki bileşenler etkili olmaktadır.

Web penetrasyon testleri; konfigürasyon, sunucu programları ve kod kaynaklı zafiyetleri ortaya çıkarmanın yanı sıra aynı zamanda gelebilecek bir saldırıya karşı sistemin ne kadar güvende olduğu, saldırının nasıl bir etki bırakacağı ve kurumun veri güvenliği politikalarına uyumluluk seviyesi gibi ölçümleri de yapabilmektedir. Penetrasyon testlerinin düzenli aralıklarla yapılması kurumun web uygulamalarının daha güvenli hale getirilmesi ve saldırıya uğramadan önce gerekli önlemlerin alınması için önem taşımaktadır.

Netsparker, web uygulamalarında sıklıkla görülen zafiyetleri tespit etmek için çeşitli otomatize yöntemler kullanır. Siber suçluların web uygulamalarını hedef alırken kullandığı yöntemler uygulanır ve çeşitli atakları gerçekleştirecek olan zararlı kod parçacıkları tarama esnasında Netsparker tarafından web uygulamasına enjekte edilerek zafiyetin var olup olmadığı saptanmaya çalışılır. Netsparker’da zafiyetler kritiklik derecelerine göre 4 ayrı kategoriye ayırır.

– Critical-Kritik: En yüksek seviyede risk barındıran açıklıklar
– High-Yüksek: Yüksek seviyede risk barındıran açıklıklar
– Medium-orta: Orta seviyede risk barındıran açıklıklar
– Low-Düşük: Düşük seviyede risk barındıran açıklıklar

Netsparker’da raporlanan zafiyetler, kritiklik düzeylerine göre değerlendirilip kodlarda yapılacak düzeltmelerle kapatılmalıdır. Kurumun web penetrasyon testini kaçınılmaz hale getiren etmenler aşağıda verildiği gibidir. Bu etmenler göz önünde bulundurarak düzenli olarak penetrasyon testi yapılmalıdır.

– Kurumun içinde olduğu sektörün zorunlu kıldığı uyumluluklar
– Ağ altyapısında ve web uygulamalarında güncellemeler, modifikasyonlar, güvenlik yamaları ve yeni eklentiler ile meydana gelen değişikliklerin risk oluşturması
– Politika değişiklikleri
– Lokasyon değişimi ya da yeni bir fiziksel alan ekleme vb.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir