KVKK Başkanın Görevleri Nelerdir?

Başkanın görevleri şunlardır:

1. Kurul toplantılarını idare etmek,

2. Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek,

3. Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak,

4. Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak,

5. Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,

6. Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak,

7. Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak,

8. Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

9. Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,

10. Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir